Házak tervezése, építése Pestlőrincen – Bálbett-Bau